UPS DOSAN 3 vào 3 ra

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-120KS (120KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-120KS (120KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 96KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-140KS (140KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-140KS (140KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-160KS (160KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-160KS (160KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 128KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-180KS (180KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-180KS (180KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-200KS (200KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-200KS (200KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 160KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài