UPS DOSAN 3 vào 3 ra

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-20KS (20KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-20KS (20KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 16KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-30KS (30KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-30KS (30KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 24KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-40KS (40KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-40KS (40KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 32KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-60KS (60KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-60KS (60KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 48KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-80KS (80KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-80KS (80KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 64KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-100KS (100KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON3-100KS (100KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 80KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài