UPS DOSAN 3 vào 1 ra

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON-10KS ( 10KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON-10KS ( 10KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 7KW Thời Gian Lưu Điện Phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON-15KS ( 15KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON-15KS ( 15KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 10.5KM Thời Gian Lưu Điện Phụ Thuộc Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON-20KS ( 20KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN 3ON-20KS ( 20KVA)

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Công suất: 16KW Thời Gian Lưu Điện Phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài