UPS DOSAN 1 pha ( ắc quy ngoài )

UPS Dosan là hãng sản phẩm độc quyền tại Lobotech.Vn. Dosan là thương hiệu đi đầu trong những năm gần đây về bộ lưu điện UPS. Dưới đây là những sản phẩm UPS Dosan chính hãng với công suất khác nhau mời bạn tham khảo.

UPS Dosan Chính Hãng, Bộ Lưu Điện UPS Dosan

Bộ Lưu Điện UPS Dosan True Online 30KVA/24KW

Bộ Lưu Điện UPS Dosan True Online 30KVA/24KW

174,000,000 VNĐ

Bảo hành: 36 tháng

Công suất: 30KVA

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-1KS (1KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-1KS (1KVA)

5,440,000 VNĐ

Bảo hành: 36 tháng

Công suất: 0.7KW Thời Gian Lưu Điện Phụ Thuộc Dung Lượng ẮC Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-2KS (2KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-2KS (2KVA)

10,000,000 VNĐ

Bảo hành: 36 tháng

Công suất: 1.4KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-3KS (3KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-3KS (3KVA)

14,000,000 VNĐ

Bảo hành: 36 tháng

Công suất: 2.1KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-6KS (6KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-6KS (6KVA)

29,600,000 VNĐ

Bảo hành: 36 tháng

Công suất: 4.2KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-10KS (10KVA)

Bộ Lưu Điện DOSAN ON-10KS (10KVA)

45,600,000 VNĐ

Bảo hành: 36 tháng

Công suất: 7KW Thời Gian Lưu Điện phụ Thuộc Dung Lượng Ắc Quy Gắn Ngoài