UPS Online

Bộ lưu điện santak 3C3-EX30KS

Bộ lưu điện santak 3C3-EX30KS

06/08/2015 13:05 Chiều (GMT+7)

Liên hệ : 0968.293.392 – 04.6259.2192 TÍNH NĂNG – Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, siêu cao tần và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến. – Khả năng kháng bụi với màng lọc bảo vệ IP21. – Thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, thuận tiện từ mặt trước. […]

Bộ lưu điện santak 3C3-EX40KS

Bộ lưu điện santak 3C3-EX40KS

06/08/2015 13:09 Chiều (GMT+7)

Liên hệ : 0968.293.392 – 04.6259.2192 TÍNH NĂNG – Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, siêu cao tần và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến. – Khả năng kháng bụi với màng lọc bảo vệ IP21. – Thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, thuận tiện từ mặt trước. […]

Bộ lưu điện santak 3C3-EX60KS

Bộ lưu điện santak 3C3-EX60KS

06/08/2015 13:12 Chiều (GMT+7)

Liên hệ : 0968.293.392 – 04.6259.2192 TÍNH NĂNG – Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, siêu cao tần và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến. – Khả năng kháng bụi với màng lọc bảo vệ IP21. – Thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, thuận tiện từ mặt trước. – Được thiết […]

Bộ lưu điện santak 3C3-EX80KS

Bộ lưu điện santak 3C3-EX80KS

06/08/2015 13:14 Chiều (GMT+7)

Liên hệ : 0968.293.392 – 04.6259.2192 TÍNH NĂNG – Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, siêu cao tần và bộ xử lý tín hiệu số tiên tiến. – Khả năng kháng bụi với màng lọc bảo vệ IP21. – Thao tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dễ dàng, thuận tiện từ mặt trước. – Được thiết […]